Skip to main content

Mediationtraject

Het mediationtraject bestaat uit het zoeken naar een oplossing voor uw conflict waar u beiden tevreden mee bent. Om dit te bereiken onderneemt u samen met de mediator verschillende stappen:

  • Het traject start met informatie over de gang van zaken tijdens de mediation.
  • Beide partijen stemmen al dan niet in met deelname aan het traject. Als partijen instemmen wordt door partijen en de mediator de mediation-overeenkomst getekend.
  • De mediator brengt feiten, standpunten, belangen en achtergronden in kaart en gaat samen met u op zoek naar oplossingen die zoveel mogelijk aan alle belangen tegemoet komen.
  • Er wordt gekeken naar de best passende oplossing en deze wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (of een afsprakenlijst als er geen juridische consequenties zijn die vastgelegd moeten worden).